‘linux’ kategorisi için içerik arşivleri

for file in *; do mv “$file” ${file//(/_}; done bulk rename files ( karakteri _ karakterine dönüştürmek için

10 Temmuz 2013, Çarşamba - 10:12 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

dizindeki dosya adedi ls -1 targetdir | wc -l boş dosyaları silme (silinmesini istediğin dizine git) rm -f $(find . -empty)

10 Aralık 2012, Pazartesi - 16:55 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

du -sh *   find / -type f -size +20000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’

25 Şubat 2012, Cumartesi - 19:04 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

php php-cli php-pdo php-mcrypt php-mysql php-pear php-soap php-common php-xml php-gd php-devel php-mbstring   for entegration

23 Şubat 2012, Perşembe - 15:24 | Yorum Yok
Kategoriler:linux, php
Etiketler:

mysql e remote erişim açık ancak başka makinadan bağlanamıyorsak 2 konu vardır 1. açık olduğunu zannediyorsunuz 2. bağlanmaya çalıştığınız client makinasının 3306 mysql portu gelen paketleri dışarı çıkartmıyordur bunun için iptables a rule eklemek gerekiyor iptables -A OUTPUT -p udp –dport 3306 -j ACCEPT iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp –sport 3306 -m state […]

20 Şubat 2012, Pazartesi - 10:43 | Yorum Yok
Kategoriler:linux, mysql
Etiketler:

ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n | pr -TW$COLUMNS

29 Kasım 2011, Salı - 12:05 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

$ tr -d ‘\r’ < input.txt > output.txt $ cp output.txt input.txt

4 Kasım 2011, Cuma - 01:44 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

mysql login use cphulkd; DELETE FROM brutes; DELETE FROM logins;

31 Ekim 2011, Pazartesi - 12:24 | Yorum Yok
Kategoriler:cpanel, linux
Etiketler:

yaptığımız testler sonucu olarak php yi apache ye ver static leri nginx e ver cache i varnish e ver mysql performans ayarlarını düzgün yap sistemin perfomans açısından sorunsuza yakın olsun öte yandan lighttp hala çok sıkı

30 Ekim 2011, Pazar - 00:50 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler:

cd / find . -type f -size +50000k -exec ls -lh {} \; | awk ‘{ print $9 “: ” $5 }’ 50MB dan büyük dosyaları getirir centos ok!

15 Eylül 2011, Perşembe - 14:12 | Yorum Yok
Kategoriler:linux
Etiketler: